Regulamin

Regulamin Lotniska

 1. Lotnisko Modelarskie Zalesie jest terenem prywatnym i nie służy działalności zarobkowej.
 2. Wszelkie środki pochodzące ze składek członkowskich są przeznaczone na utrzymanie, konserwację oraz modernizację terenu lotniska.
 3. Organizatorzy lotniska posiadają wszelkie prawa do ustanawiania zasad korzystania z terenu lotniska.
 4. Istnieje możliwość jednorazowego zaproszenia pilota jako gościa, wówczas odpowiedzialność za jego czyny ponosi zapraszający (obowiązkowo musi być to członek lotniska Zalesie).
 5. Podczas uruchamiania silnika samolot należy ustawić tak, aby strumień zaśmigłowy był skierowany z dala od ludzi, samolotów i sprzętu.
 6. Publiczność ma zakaz wstępu na pas startowy oraz do stanowisk obsługi samolotów.
 7. Zabronione jest przebywanie na lotnisku osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Rozruch silnika dozwolony jest tylko w obszarze obsługi samolotów. Docieranie lub dostrajanie silników jest dozwolone tylko na specjalnym, wydzielonym stanowisku.
 9. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu radiowego nadającego fale radiowe (poza nadajnikami do zdalnego sterowania) na terenie obsługi samolotów, w boksie pilotów oraz na pasie startowym. Sprzęt ten może być używany na parkingu oraz w strefie dla widzów.
 10. Wszystkie samochody muszą być zaparkowane na parkingu. Zabronione jest wjeżdżanie samochodów na teren obsługi samolotów oraz na pas startowy.
 11. Każdy samolot wyposażony w silnik spalinowy musi być wyposażony w sprawny tłumik. W przypadku samolotów nadmiernie hałaśliwych (brak lub niesprawny tłumik) organizatorzy mogą zabronić wykonywania nimi lotów.
 12. Wszystkich korzystających z lotniska obowiązuje zachowanie czystości na terenie lotniska i w jego okolicy.
 13. Posiadanie polisy ubezpieczenia OC jest obowiązkowe.
 14. Organizatorzy lotniska nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez użytkowników lotniska.
 15. Organizatorzy lotniska zastrzegają sobie prawo do usunięcia z lotniska (wraz z zakazem wstępu) osób nie przestrzegających regulaminu korzystania z lotniska lub regulaminu wykonywania lotów. W tym przypadku opłata członkowska nie będzie zwracana.
 16. Osoby korzystające z lotniska zobowiązane są do uiszczania składki członkowskiej do dnia 31.03.każdego roku.(jest to warunek konieczny do wydania identyfikatora, klucza do bramy wjazdowej oraz korzystania z terenu lotniska).
 17. Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu prosimy zgłaszać do organizatorów.

SKŁADKA ROCZNA NA SEZON 2023 WYNOSI 300 ZŁOTYCH.

SKŁADKA DLA NOWYCH CZŁONKÓW LOTNISKA NA SEZON 2023 WYNOSI 300 ZŁOTYCH + 100 ZŁOTYCH WPISOWE
SKŁADKA GRILOWA DLA OSÓB NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W PRACACH LOTNISKOWYCH 150ZŁ.

Skarbnik: Włodzimierz Lisik,  konto na które wpłacamy składki :
Numer Konta 58 8015 0004 0312 3738 3031 0101
Dopisujemy składka za utrzymanie lotniska.

Osoby zainteresowane korzystaniem z lotniska proszone są o kontakt z organizatorami:

Społecznie wybrany Kierownik lotniska
Mirosław Bogdanowicz, tel: 500 707870
email: lotniskozalesie@onet.pl

Regulamin Wykonywania Lotów

 1. Loty dozwolone są tylko i wyłącznie w wyznaczonych strefach z bezwzglednym zakazem wlatywania nad strefę odgrodzoną płotkiem (stanowiska obsługi, parking oraz obszar dla publiczności). Złamanie tego punktu skutkuje natychmiastowym zakazem lotów danego dnia. Powtarzające się próby przelotów nad zakazanymi strefami będą skutkować usunięciem z lotniska.
 2. Pilotaż modeli dozwolony jest tylko z boksu pilotów, stojąc twarzą w stronę aktualnego pasa startowego. Model nie może przekraczać linii pasa startowego od strony pilotów (nie wlatujemy nad głowy oraz za plecy pilotów).
 3. Piloci zobowiązani są do ustnego zgłaszania czynności takich jak:
  • start
  • lądowanie
  • lądowanie awaryjne
  • brak kontroli nad modelem
  • wejście na pas
  • zejście z pasa
 4. Pas startowy musi być wolny od ludzi oraz sprzętu.
 5. Trasa lotu, oraz kierunek startu i lądowania ustalony jest na podstawie kierunku wiatru lub przez kierownika lotów. Latanie w kierunku przeciwnym jest zabronione.
 6. W danym momencie w powietrzu nie może znajdować się więcej niż cztery (4) modele.
 7. Jeśli w danym momencie w powietrzu znajdują się dwa (2) lub więcej samolotów, każdemu z pilotów powinien towarzyszyć obserwator (inny pilot lub pomocnik).
 8. Zabronione jest palenie tytoniu w trakcie obsługi oraz pilotażu samolotu.
 9. Samoloty znajdujące się na pasie lub w powietrzu muszą ustąpić pierwszeństwa drogi samolotom, których piloci zgłosili zamiar lądowania lub zgłosili awarię.
 10. W związku z przelotami w tym rejonie samolotów turystycznych, śmigłowców oraz innych załogowych statków powietrznych obowiązuje całkowity zakaz lotów bez widoczności modelu oraz bezwzględne ustąpienie pierwszeństwa przelotu przez strefę powietrzną lotniska Zalesie.